รอบรู้เรื่องขับขี่

เสริมสร้างความรู้-ทักษะ
ในการขับขี่ การใช้รถใช้ถนน

การทำใบขับขี่

การทำใบขับขี่ครั้งแรก
เริ่มจากตรงไหน มีขั้นตอนอย่างไร

เตรียมสอบใบขับขี่

ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง
ก่อนสอบใบขับขี่ครั้งแรก

สอนน้องปลอดภัย

เรียนรู้ทักษะการใช้รถใช้ถนน
ผ่านครอบครัวคุณสำนึก

รวมเทคนิคการขับรถ

  • รวมกฏหมายน่ารู้ในการขับขี่
  • วิเคราะห์ข้อสอบใบขับขี่-พร้อมเฉลย
  • เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างขับขี่ต้องทำอย่างไร
  • จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ

ค้นหาโรงเรียนสอนขับรถใกล้บ้าน
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง

คู่มือสำหรับขอรับใบขับขี่
คู่มืออบรมใบอนุญาตรถยนต์
คู่มืออบรมใบอนุญาตรถจักรยานยนต์

ประเทศที่ใช้ใบขับขี่สากลได้
ใบอนุญาตขับระหว่างประเทศ
อนุสัญญาเจนีวา 1949 /
อนุสัญญาเจนีวา 1968

การขนส่งวัตถุอันตราย
• หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการอบรม
• ประกาศกรมการขนส่งทางบก

รอบรู้เรื่องขับขี่

  • All
  • กฎหมายน่ารู้
  • กิจกรรมพิเศษ
  • เทคนิคขับรถ

e-Book แบ่งปันความรู้

สอนน้องปลอดภัย