รอบรู้เรื่องขับขี่

เสริมสร้างความรู้ ทักษะการขับขี่
การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
handbook

การทำใบขับขี่

การทำใบขับขี่ครั้งแรก
เริ่มจากตรงไหน มีขั้นตอนอย่างไร
drivers-license

เตรียมสอบใบขับขี่

ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง
ก่อนสอบใบขับขี่ครั้งแรก
exam

สอนน้องปลอดภัย

เรียนรู้ทักษะการใช้รถใช้ถนน
ผ่านครอบครัวคุณสำนึก
geography

รวมเทคนิคการขับรถ

  • รวมกฏหมายน่ารู้ในการขับขี่
  • วิเคราะห์ข้อสอบใบขับขี่-พร้อมเฉลย
  • เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างขับขี่ต้องทำอย่างไร
  • จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ

คู่มือสำหรับขอใบอนุญาตขับรถ
รถยนต์-รถจักรยานยนต์

ค้นหาโรงเรียนสอนขับรถ
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง

ประเทศที่ใช้ใบขับขี่สากลได้
ใบอนุญาตขับระหว่างประเทศ
อนุสัญญาเจนีวา 1949
อนุสัญญาเวียนนา 1968

การขนส่งวัตถุอันตราย
• หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการอบรม
• ประกาศกรมการขนส่งทางบก

รอบรู้เรื่องขับขี่

  • All
  • คาดการณ์อุบัติเหตุ
  • เทคนิคขับรถ

e-Book แบ่งปันความรู้

สอนน้องปลอดภัย