รอบรู้เรื่องขับขี่

เสริมสร้างความรู้-ทักษะ
ในการขับขี่ การใช้รถใช้ถนน

การทำใบขับขี่

การทำใบขับขี่ครั้งแรก
เริ่มจากตรงไหน มีขั้นตอนอย่างไร

เตรียมพร้อมก่อนสอบ

ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง
ก่อนสอบใบขับขี่ครั้งแรก

สอนน้องปลอดภัย

เรียนรู้ทักษะการใช้รถใช้ถนน
ผ่านครอบครัวคุณสำนึก

รวมเทคนิคการขับรถ

  • รวมกฏหมายน่ารู้ในการขับขี่
  • วิเคราะห์ข้อสอบใบขับขี่-พร้อมเฉลย
  • เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างขับขี่ต้องทำอย่างไร
  • จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ

ค้นหาโรงเรียนสอนขับรถใกล้บ้านคุณ
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง

การขนส่งวัตถุอันตราย
• หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการอบรม
• ประกาศกรมการขนส่งทางบก

ค้นหาประเทศที่ใช้ใบขับขี่สากลได้
• ใบอนุญาตขับระหว่างประเทศ อนุสัญญาเจนีวา 1949
• ใบอนุญาตขับระหว่างประเทศ อนุสัญญาเจนีวา 1968

รอบรู้เรื่องขับขี่

  • All
  • กฎหมายน่ารู้
  • กิจกรรมพิเศษ

e-Book แบ่งปันความรู้

สอนน้องปลอดภัย