/18
3094

จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ

1 / 18

มารยาทที่ดีในการจอดรถ ควรปฏิบัติอย่างไร

2 / 18

การขับรถทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้ามากเกินไป จะมีผลอย่างไร

3 / 18

ข้อใดไม่ใช่การเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยก่อนออกเดินทาง

4 / 18

เมื่อเห็นคนเดินเท้าข้ามถนนผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

5 / 18

ข้อใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติ

6 / 18

พฤติกรรมใดเป็นการใช้สัญญาณไฟสูงที่ถูกต้อง

7 / 18

อุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่เกิดจากอะไร

8 / 18

เมื่อคนกำลังข้ามถนนบริเวณทางข้าม ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

9 / 18

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

10 / 18

ข้อความใดที่เตือนใจผู้ขับขี่เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

11 / 18

การกระทำของผู้ขับขี่ข้อใด ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

12 / 18

เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บ  ผู้ขับขี่ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก

13 / 18

การใช้ไฟสูงเพื่อไล่รถคันหน้าแสดงว่าผู้ขับขี่ขาดสิ่งใด

14 / 18

การเปลี่ยนช่องทางจราจร ควรปฏิบัติอย่างไร

15 / 18

การปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนควรกระทำที่บุคคลในข้อใดมากที่สุด

16 / 18

ข้อใดเป็นการขับรถที่ถูกต้องทั้งกฎจราจรและมารยาทในการขับรถ

17 / 18

สาเหตุใดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

18 / 18

ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ขับรถที่ดี

Your score is