/23
10165

1-การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception)

1 / 23

เพราะเหตุใดการคาดการณ์อุบัติเหตุจึงเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการขับขี่

2 / 23

หลักการการมองและสังเกตสิ่งต่าง ๆ ในขณะขับรถ 360 องศารอบๆรถของผู้ขับขี่ เพื่ออะไร

3 / 23

หลักการการมองและสังเกตสิ่งต่าง ๆ ในขณะขับรถต้องมองกี่องศารอบๆ รถของผู้ขับขี่

4 / 23

จากภาพ ข้อใดไม่ใช่เหตุการณ์อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับรถยนต์คัน A

Question Image

5 / 23

เพราะเหตุใดผู้ขับขี่ควรรักษาระยะห่างระหว่างรถคันอื่นๆ

6 / 23

ในกรณีฝนตกหนักจนมองเห็นทางไม่ชัดเจน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

7 / 23

จากภาพ ผู้ขับขี่คาดการณ์อุบัติเหตุว่าสิ่งใดควรระวัง

Question Image

8 / 23

“นายเอ กำลังสังเกตรถคันข้างหน้าขับรถผ่านเสาไฟ จากนั้นเขาเริ่มนับ 'หนึ่งพันหนึ่ง หนึ่งพันสอง หนึ่งพันสาม’ แต่นายเอขับรถผ่านเสาไฟนั้นก่อนที่จะนับจบ 3 วินาที” จากเหตุการณ์นี้หมายความว่าอย่างไร

9 / 23

ผู้ขับขี่ควรใช้ความเร็วเท่าไร ถึงจะปลอดภัย

10 / 23

ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการคาดการณ์อุบัติเหตุ

11 / 23

การเลี้ยวซ้ายที่ทางสามแยกผู้ขับขี่ควรสังเกตรถจากทางไหน

12 / 23

เสา A ตั้งอยู่จุดไหนของบริเวณรถยนต์

Question Image

13 / 23

ขณะขับรถยางรถแตก จะมีอาการอย่างไร

14 / 23

จากภาพ ผู้ขับขี่คาดการณ์อุบัติเหตุว่าสิ่งใดควรระวัง

Question Image

15 / 23

3 วินาทีที่ปลอดภัยในการรักษาระยะห่างคืออะไร

16 / 23

จากภาพ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรจึงปลอดภัย

Question Image

17 / 23

เมื่อผู้ขับขี่ผ่านรถจอดข้างถนน สิ่งใดที่ผู้ขับควรระวัง

18 / 23

ในกรณีที่ถนนไม่มีแสงไฟเพียงพอทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่น้อยลง ผู้ขับขี่ควรรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างไร

19 / 23

การมองไกลไปข้างหน้า มีจุดประสงค์เพื่ออะไร

20 / 23

ทักษะในการคาดการณ์อุบัติเหตุ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

21 / 23

จากภาพ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร จึงปลอดภัย

Question Image

22 / 23

จากภาพ ผู้ขับขี่จงคาดการณ์อุบัติเหตุว่าสิ่งใดควรระวัง

Question Image

23 / 23

ข้อใดไม่ใช่ตำแหน่งในการรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยขณะขับขี่

Your score is