/22
6577

2-การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception)

1 / 22

เมื่อผู้ขับขี่ผ่านป้ายรถโดยสาร สิ่งใดที่ผู้ขับควรระวัง

2 / 22

จากภาพ คนขับรถบรรทุกสามารถมองเห็นรถยนต์คัน A หรือไม่

Question Image

3 / 22

จากภาพ ผู้ขับขี่จงคาดการณ์อุบัติเหตุว่าสิ่งใดอาจส่งผลอันตรายขณะขับขี่

Question Image

4 / 22

การมองข้ามไหล่ไปด้านข้างและด้านหลัง มีไว้เพื่ออะไร

5 / 22

การปรับเบาะนั่งให้เหมาะสมกับรูปร่างของผู้ขับ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองในจุดใด

Question Image

6 / 22

การมองข้ามไหล่ไปด้านข้างและด้านหลัง ใช้ในกรณีใด

7 / 22

จากภาพผู้ขับขี่รถ C กำลังเลี้ยวซ้าย ผู้ขับขี่รถ C ควรระวังรถคันใด

Question Image

8 / 22

ในการเลี้ยวซ้าย รถประเภทใดต้องการใช้พื้นที่ในการเลี้ยวมากที่สุด

9 / 22

จากภาพ รถบรรทุกกำลังจะตีวงเลี้ยวซ้าย ผู้ขับขี่ควรหยุดรถในบริเวณใดจึงจะปลอดภัย

Question Image

10 / 22

การปรับกระจกข้างให้มีประสิทธิภาพควรทำอย่างไร

11 / 22

การหยุดรถอย่างกะทันหัน (รถไม่ใช้เบรก ABS) ควรปฏิบัติอย่างไร

12 / 22

การมองข้ามไหล่ไปด้านข้างและด้านหลัง ใช้ในกรณีใด

13 / 22

เสาหลักในรถยนต์คืออะไร

14 / 22

ยิ่งขับรถเร็วมาก ทัศนวิสัยในการมองรอบรถจะเป็นอย่างไร

15 / 22

ในกรณีที่ฝนตก ผู้ขับขี่ควรรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างไร

16 / 22

การปรับระดับที่นั่งคนขับห่างเกินไป ส่งผลต่อการขับขี่ที่ปลอดภัยอย่างไร

17 / 22

รถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเหยียบเบรกอย่างกะทันหัน (รถไม่ใช้เบรก ABS) จะมีผลอย่างไร

18 / 22

เมื่อผู้ขับขี่สังเกตเห็นอุบัติเหตุข้างหน้า สิ่งใดที่ผู้ขับขี่ควรระวัง

19 / 22

ยิ่งขับรถเร็วมาก สิ่งใดอาจจะเกิดขึ้นเมื่อประสบอุบัติเหตุ

20 / 22

ข้อดีของ 3 วินาทีที่ปลอดภัยในการรักษาระยะห่างคืออะไร

21 / 22

เมื่อผู้ขับขี่ผ่านเสาไฟ สิ่งใดที่ผู้ขับควรระวัง

22 / 22

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยวซ้าย

Your score is