/13
4668

การบำรุงรักษารถ

1 / 13

น้ำที่ใช้เติมในแบตเตอรี่ ควรใช้น้ำชนิดใด

2 / 13

การตรวจสอบความตึง-หย่อนของสายพานเครื่องยนต์เบื้องต้น ควรตรวจสอบอย่างไร

3 / 13

ถ้าจะเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำไม่ควรเติมน้ำชนิดใด

4 / 13

ในการถอดขั้วแบตเตอรี่ ควรถอดขั้วใดก่อน

5 / 13

เหตุใดจึงไม่ควรเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำให้เต็มถัง

6 / 13

ข้อใดเป็นการใช้คลัทช์ผิดวิธี

7 / 13

การเติมน้ำกลั่นควรให้อยู่ระดับใดของแบตเตอรี่

8 / 13

การเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำควรอยู่ในระดับใด

9 / 13

ถ้าขั้วแบตเตอรี่มีคราบกรด วิธีการใดเป็นการแก้ไขที่ดีที่สุด

10 / 13

การตรวจสอบลมยางที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไร

11 / 13

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์ ควรตรวจสอบเมื่อใด

12 / 13

ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่น

13 / 13

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในรถยนต์ ข้อใดถูกที่สุด

Your score is