/20
2708

รูปภาพกฎหมายจราจร

1 / 20

จากภาพข้อใดถูกต้อง

2 / 20

จากภาพรถคันใดมีสิทธิใช้ทางได้ก่อน

Question Image

3 / 20

ในทางร่วมทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟ ถ้าขับรถมาถึงพร้อมกัน รถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน

Question Image

4 / 20

เครื่องหมายขอบทางสีขาว-แดง หมายความว่าอะไร

Question Image

5 / 20

จากภาพ ข้อใดแสดงการหยุดรถที่ไม่ถูกต้อง?

6 / 20

จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

7 / 20

กรณีมีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกันในเส้นทางเดียวกันผู้ขับขี่ต้องทำอย่างไร

Question Image

8 / 20

จากภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง?

9 / 20

ภาพในข้อใดต่อไปนี้ แสดงการเลี้ยวรถที่ถูกต้อง?

10 / 20

กรณีรถทั้งสองคันมาถึงพร้อมกันบนทางร่วมทางแยก รถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน

Question Image

11 / 20

จากภาพผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการขับรถตรงไปจะต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

12 / 20

ภาพในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง?

13 / 20

เมื่อรถคันข้างหน้าให้สัญญาณจะเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ ผู้ขับขี่ที่ขับรถตามหลังต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

14 / 20

จากภาพผู้ขับขี่รถคันใดสามารถขับรถแซงผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นได้

Question Image

15 / 20

เมื่อการจราจรติดขัด รถคัน ข. ไม่สามารถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้ ผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการจะขับรถตรงไป จะต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

16 / 20

จากภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง?

17 / 20

ผู้ขับขี่ ก ต้องการเลี้ยวขวาและมีรถทางตรงวิ่งสวนมา จะต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

18 / 20

จากภาพ รถคัน ก. จะต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

19 / 20

จากภาพเครื่องหมายแบ่งช่องจราจรบนพื้นทาง หมายความว่าอย่างไร?

Question Image

20 / 20

จากภาพผู้ขับขี่รถคันนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

Your score is