/63
3439

เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

1 / 63

การหยุดรถอย่างกะทันหันสำหรับรถที่ไม่ติดตั้งระบบเบรก ABS ควรปฏิบัติอย่างไร

2 / 63

ภายหลังออกรถไปประมาณ 3  ถึง  4  เมตร ควรทดสอบระบบใด

3 / 63

หากท่านพบเห็นสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

4 / 63

การหมุนพวงมาลัยรถขณะจอดรถอยู่กับที่จะมีผลอย่างไร

5 / 63

ในขณะขับรถ ยางรถแตกหรือระเบิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

6 / 63

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก ไม่ควรเปิดไฟสัญญาณไฟชนิดใด

7 / 63

จากรูป หากท่านต้องการที่จะขับตรงผ่านไป ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร

8 / 63

หากท่านต้องการที่จะขับรถผ่านบริเวณทางร่วมทางแยก ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

9 / 63

เมื่อผู้ขับขี่ขับรถเสียหลักบนถนนเปียกลื่นควรปฏิบัติอย่างไร

10 / 63

ในขณะที่กำลังขับรถ ถ้าฝากระโปรงหน้ารถเปิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

11 / 63

การขับรถผ่านบริเวณน้ำท่วมควรปฏิบัติอย่างไร

12 / 63

การตรวจลมยางควรตรวจเมื่อใด

13 / 63

ถ้าเหยียบคลัทช์ไม่สุด ขณะเข้าเกียร์จะมีผลอย่างไร

14 / 63

ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในขณะขับรถเข้าโค้งในเวลากลางคืน

15 / 63

ข้อใดไม่มีผลให้ระยะการหยุดรถ (ระยะเบรก) ยาวขึ้น

16 / 63

ถ้ารถเสียหลักลื่นไถลพร้อมเสียการทรงตัวควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรก

17 / 63

ในการขับขี่ลงทางลาดชัน ผู้ขับขี่ควรใช้เกียร์ต่ำเนื่องจากสาเหตุใด

18 / 63

การขับรถในทางลักษณะใด  ที่ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟเลี้ยว

19 / 63

ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด

20 / 63

หากเกิดฝนตกหนักจนมองเห็นทางไม่ชัดเจน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

21 / 63

การขับรถขณะฝนตกข้อใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติ

22 / 63

หลังจากขับรถผ่านบริเวณน้ำท่วม ท่านควรทดสอบระบบใดเป็นลำดับแรก

23 / 63

ข้อใดไม่ใช่การมองที่ถูกวิธีในขณะขับรถ

24 / 63

ข้อควรปฏิบัติในขณะขับรถลุยน้ำ คือข้อใด

25 / 63

เมื่อเกิดรถเสียหรือขัดข้องควรปฏิบัติอย่างไร

26 / 63

การจับพวงมาลัยนิ้วมือควรอยู่ในลักษณะใด

27 / 63

ขณะขับรถ ถ้ากระจกบังลมหน้ารถแตกร้าวควรปฎิบัติอย่างไร

28 / 63

เพื่อความปลอดภัยในการขับรถช่วงฤดูฝนควรตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบสิ่งใดของรถก่อนเป็นลำดับแรก

29 / 63

เหตุใดขณะขับรถลุยน้ำจึงต้องเลี้ยงคลัตช์และเร่งเครื่องยนต์มากกว่าปกติเล็กน้อย

30 / 63

หลังจากขับรถลุยน้ำ ผ้าเบรกเปียกมีวิธีแก้ไขให้แห้งได้อย่างไร

31 / 63

การเข้าเกียร์ถอยหลังขณะรถยังไม่หยุดนิ่งมีผลเสียอย่างไร

32 / 63

ก่อนขับรถเข้าโค้งหรือมุมเลี้ยว ควรใช้ความเร็วอย่างไร

33 / 63

สัญญาณไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถสีใด ที่ไม่ควรปรากฏขณะขับรถ

34 / 63

การจอดรถลักษณะใดที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

35 / 63

ข้อใดเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ถูกต้อง

36 / 63

ขณะขับรถยางรถแตก จะมีอาการอย่างไร

37 / 63

ก่อนออกเดินทางข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง

38 / 63

ก่อนขับรถ ผู้ขับขี่ที่ดีควรเตรียมความพร้อมของตนเองอย่างไร

39 / 63

ขณะฝนตกใหม่ๆ รถมักลื่นไถล เพราะเหตุใด

40 / 63

การเปิดไฟสูงในสถานการณ์ใดถูกต้อง

41 / 63

ขณะขับรถขึ้นทางลาดชัน ถ้าเครื่องยนต์ดับควรปฏิบัติอย่างไร

42 / 63

ข้อใดเป็นการเตรียมความพร้อมของรถก่อนขับรถ

43 / 63

ข้อใดไม่ควรใช้เบรกมือ

44 / 63

การใช้เกียร์ขึ้นและลงเขาข้อใดถูก

45 / 63

การขับรถในเส้นทางที่ไม่ชำนาญ ควรปฏิบัติอย่างไร

46 / 63

ข้อใดที่ทำให้การหยุดรถต้องใช้ระยะทางมากขึ้นจึงสามารถหยุดรถได้

47 / 63

การตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยยังใช้งานได้ดีหรือไม่ควรตรวจสอบอย่างไร

48 / 63

ก่อนออกรถจากไหล่ทางด้านซ้าย  ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรให้ปลอดภัยมากที่สุด

49 / 63

การจอดรถทางลงลาดชัน ล้อหน้าควรอยู่ในลักษณะใด

50 / 63

ข้อใดไม่ควรปฏิบัติขณะขับรถเมื่อฝนตกหนัก

51 / 63

พฤติกรรมการขับรถข้อใดถือว่าไม่ปลอดภัย

52 / 63

ในขณะที่ขับรถอยู่ มีกลิ่นเหม็นไหม้ แอร์เริ่มไม่เย็น เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นควรปฏิบัติอย่างไร

53 / 63

การปรับระดับที่นั่งคนขับห่างเกินไป จะมีผลอย่างไร

54 / 63

ขณะขับรถเครื่องยนต์เกิดความร้อนสูง ควรหยุดรถในที่ปลอดภัย และปฏิบัติอย่างไร

55 / 63

กรณีออกรถ ถ้าปล่อยคลัทช์เร็วจะมีผลอย่างไร

56 / 63

รถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเหยียบเบรกกะทันหัน(รถไม่ใช้เบรก ABS) จะมีผลอย่างไร

57 / 63

ยางที่หมดอายุจะมีลักษณะอย่างไร

58 / 63

เพื่อความปลอดภัยก่อนขับรถ  ผู้ขับขี่ควรเตรียมตัวอย่างไร

59 / 63

การขับรถถอยหลังควรใช้ความเร็วระดับใด

60 / 63

การขับขี่ขึ้นหรือลงทางลาดชันควรใช้เกียร์ใด

61 / 63

ข้อใดเปิดไฟหน้ารถไม่ถูกต้อง

62 / 63

จากรูป หากท่านต้องการที่จะเลี้ยวขวา ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร

63 / 63

ลมยางล้อหน้าอ่อน จะมีผลต่อการขับขี่อย่างไร

Your score is