/63
2170

เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

1 / 63

ถ้ารถเสียหลักลื่นไถลพร้อมเสียการทรงตัวควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรก

2 / 63

ข้อใดที่ทำให้การหยุดรถต้องใช้ระยะทางมากขึ้นจึงสามารถหยุดรถได้

3 / 63

จากรูป หากท่านต้องการที่จะขับตรงผ่านไป ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร

Question Image

4 / 63

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก ไม่ควรเปิดไฟสัญญาณไฟชนิดใด

5 / 63

การหยุดรถอย่างกะทันหันสำหรับรถที่ไม่ติดตั้งระบบเบรก ABS ควรปฏิบัติอย่างไร

6 / 63

การจอดรถทางลงลาดชัน ล้อหน้าควรอยู่ในลักษณะใด

7 / 63

ลมยางล้อหน้าอ่อน จะมีผลต่อการขับขี่อย่างไร

8 / 63

สัญญาณไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถสีใด ที่ไม่ควรปรากฏขณะขับรถ

9 / 63

ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในขณะขับรถเข้าโค้งในเวลากลางคืน

10 / 63

การขับรถถอยหลังควรใช้ความเร็วระดับใด

11 / 63

ในขณะขับรถ ยางรถแตกหรือระเบิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

12 / 63

ข้อใดไม่ใช่การมองที่ถูกวิธีในขณะขับรถ

13 / 63

ข้อใดเป็นการเตรียมความพร้อมของรถก่อนขับรถ

14 / 63

ขณะขับรถขึ้นทางลาดชัน ถ้าเครื่องยนต์ดับควรปฏิบัติอย่างไร

15 / 63

หลังจากขับรถผ่านบริเวณน้ำท่วม ท่านควรทดสอบระบบใดเป็นลำดับแรก

16 / 63

กรณีออกรถ ถ้าปล่อยคลัทช์เร็วจะมีผลอย่างไร

17 / 63

ภายหลังออกรถไปประมาณ 3  ถึง  4  เมตร ควรทดสอบระบบใด

18 / 63

ข้อใดเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ถูกต้อง

19 / 63

การใช้เกียร์ขึ้นและลงเขาข้อใดถูก

20 / 63

การขับรถในเส้นทางที่ไม่ชำนาญ ควรปฏิบัติอย่างไร

21 / 63

เหตุใดขณะขับรถลุยน้ำจึงต้องเลี้ยงคลัตช์และเร่งเครื่องยนต์มากกว่าปกติเล็กน้อย

22 / 63

ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด

23 / 63

ข้อใดไม่มีผลให้ระยะการหยุดรถ (ระยะเบรก) ยาวขึ้น

24 / 63

พฤติกรรมการขับรถข้อใดถือว่าไม่ปลอดภัย

25 / 63

ในการขับขี่ลงทางลาดชัน ผู้ขับขี่ควรใช้เกียร์ต่ำเนื่องจากสาเหตุใด

26 / 63

การตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยยังใช้งานได้ดีหรือไม่ควรตรวจสอบอย่างไร

27 / 63

ในขณะที่ขับรถอยู่ มีกลิ่นเหม็นไหม้ แอร์เริ่มไม่เย็น เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นควรปฏิบัติอย่างไร

28 / 63

เพื่อความปลอดภัยในการขับรถช่วงฤดูฝนควรตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบสิ่งใดของรถก่อนเป็นลำดับแรก

29 / 63

ในขณะที่กำลังขับรถ ถ้าฝากระโปรงหน้ารถเปิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

30 / 63

การขับรถในทางลักษณะใด  ที่ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟเลี้ยว

31 / 63

การเปิดไฟสูงในสถานการณ์ใดถูกต้อง

32 / 63

ข้อใดไม่ควรใช้เบรกมือ

33 / 63

ถ้าเหยียบคลัทช์ไม่สุด ขณะเข้าเกียร์จะมีผลอย่างไร

34 / 63

ข้อควรปฏิบัติในขณะขับรถลุยน้ำ คือข้อใด

35 / 63

การขับรถขณะฝนตกข้อใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติ

36 / 63

หากเกิดฝนตกหนักจนมองเห็นทางไม่ชัดเจน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

37 / 63

ก่อนขับรถ ผู้ขับขี่ที่ดีควรเตรียมความพร้อมของตนเองอย่างไร

38 / 63

ขณะขับรถยางรถแตก จะมีอาการอย่างไร

39 / 63

ขณะขับรถเครื่องยนต์เกิดความร้อนสูง ควรหยุดรถในที่ปลอดภัย และปฏิบัติอย่างไร

40 / 63

การหมุนพวงมาลัยรถขณะจอดรถอยู่กับที่จะมีผลอย่างไร

41 / 63

การขับรถผ่านบริเวณน้ำท่วมควรปฏิบัติอย่างไร

42 / 63

ก่อนขับรถเข้าโค้งหรือมุมเลี้ยว ควรใช้ความเร็วอย่างไร

43 / 63

เมื่อเกิดรถเสียหรือขัดข้องควรปฏิบัติอย่างไร

44 / 63

ยางที่หมดอายุจะมีลักษณะอย่างไร

45 / 63

เพื่อความปลอดภัยก่อนขับรถ  ผู้ขับขี่ควรเตรียมตัวอย่างไร

46 / 63

จากรูป หากท่านต้องการที่จะเลี้ยวขวา ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร

Question Image

47 / 63

เมื่อผู้ขับขี่ขับรถเสียหลักบนถนนเปียกลื่นควรปฏิบัติอย่างไร

48 / 63

การขับขี่ขึ้นหรือลงทางลาดชันควรใช้เกียร์ใด

49 / 63

การจอดรถลักษณะใดที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

50 / 63

ก่อนออกรถจากไหล่ทางด้านซ้าย  ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรให้ปลอดภัยมากที่สุด

51 / 63

ขณะขับรถ ถ้ากระจกบังลมหน้ารถแตกร้าวควรปฎิบัติอย่างไร

52 / 63

ข้อใดไม่ควรปฏิบัติขณะขับรถเมื่อฝนตกหนัก

53 / 63

การเข้าเกียร์ถอยหลังขณะรถยังไม่หยุดนิ่งมีผลเสียอย่างไร

54 / 63

ขณะฝนตกใหม่ๆ รถมักลื่นไถล เพราะเหตุใด

55 / 63

ก่อนออกเดินทางข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง

56 / 63

หากท่านพบเห็นสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

57 / 63

รถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเหยียบเบรกกะทันหัน(รถไม่ใช้เบรก ABS) จะมีผลอย่างไร

58 / 63

การจับพวงมาลัยนิ้วมือควรอยู่ในลักษณะใด

59 / 63

ข้อใดเปิดไฟหน้ารถไม่ถูกต้อง

60 / 63

การตรวจลมยางควรตรวจเมื่อใด

61 / 63

หากท่านต้องการที่จะขับรถผ่านบริเวณทางร่วมทางแยก ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

62 / 63

หลังจากขับรถลุยน้ำ ผ้าเบรกเปียกมีวิธีแก้ไขให้แห้งได้อย่างไร

63 / 63

การปรับระดับที่นั่งคนขับห่างเกินไป จะมีผลอย่างไร

Your score is