การสอบภาคปฏิบัติ ทดสอบขับรถ

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว (ขอใหม่)

หลังจากสอบอบรมภาคทฤษฏีขอใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวผ่านแล้ว จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือ การสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งขั้นตอนการสอบใบขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ภาคปฏิบัติ จะต้องมาทำการสอบในวันถัดไป หรือเลือกวันสอบที่มีคิวว่าง ซึ่งแต่ละท่า มีเคล็ดลับ เทคนิคในการสอบให้ผ่านง่าย ๆ ดังนี้

 • 1. ท่าขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

  • ให้ขับรถเดินหน้า-ถอยหลังออกโดยตลอดช่องเดินรถซึ่ง มีขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 10 – 20 เมตร เป็นระยะคงที่ใช้กับรถทุกขนาด
  • ล้อรถต้องไม่ทับแนวเส้นที่กำหนด ไม่ชนหรือเบียดหลัก
  • ให้ขับรถเดินหน้า-ถอยหลังได้เพียงครั้งเดียว
  • เครื่องยนต์ต้องไม่ดับในระหว่างทดสอบ


 • 2. การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า

  • ขับรถเดินหน้า ตั้งแต่เริ่มขับรถอย่างต่อเนื่องไปจนถึงจุดทดสอบที่กำหนดให้หยุดรถ โดยให้หยุดรถได้เพียงครั้งเดียว ณ จุดที่กำหนดให้หยุดเท่านั้น
  • ด้านซ้ายของรถต้องขนานขอบทาง และห่างจากขอบทาง ไม่เกิน 25 เซนติเมตร
  • กันชนหน้า หรือล้อหน้าสุด หรือขอบล้อสำหรับรถที่ไม่มีกันชน หน้าต้องไม่ล้ำจุดหยุดรถข้างทาง และต้องอยู่ห่างจากจุดหยุดรถนั้น ไม่เกิน 1 เมตร
  • ต้องไม่ขับรถปีนทางเท้า หรือขอบทาง

   

 • 3.การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย (ถอยเข้าซอง)

  • ให้ขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างด้านซ้าย ซึ่งประกอบด้วยหลัก เส้น หรือแนวเส้นที่กำหนด หากเป็นหลัก ต้องไม่น้อยกว่า 9 หลัก เป็นช่องกว้างเท่ากับความกว้างของรถรวมกระจกมองข้างบวกเพิ่มข้างละ 0.5 เมตร ความยาวของช่องจอดเท่ากับความยาวของตัวรถบวกเพิ่มอีก 2.5 เมตร
  • ตั้งแต่เริ่มเข้าเกียร์ขับรถถอยหลังเข้าจอด จนกระทั่งขับออกจากช่องว่างด้านซ้ายต้องเข้าเกียร์ หรือเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 7 ครั้ง
  • ต้องไม่ชนหรือเบียดหลัก ล้ำเส้น หรือล้ำแนวเส้นที่กำหนด
  • ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือหลัก เส้น หรือแนวเส้นที่กำหนดด้านซ้าย โดยไม่เบียดหลักขอบทางหรือทับเส้น หรือทับแนวเส้นที่กำหนด

 • 1. ขับรถจักรยานยนต์โดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร

 • 2. ขับรถจักรยานยนต์ ทรงตัวบนทางแคบ ทรงตัวไว้โดยไม่ให้เท้าแตะพื้นประมาณ 10 วินาที

 • 3. ขับรถจักรยานยนต์ซิกแซกเข้าโค้งแคบ รูปตัว Z ห้ามชนกรวยล้ม

 • 4. ขับรถจักรยานยนต์เข้าโค้ง รูปตัว S ห้ามชนกรวยล้ม

 • 5. ขับรถจักรยานยนต์ซิกแซก หลบสิ่งกีดขวาง

กรณีสอบไม่ผ่าน = เจ้าหน้าที่บันทึกผลและออกใบนัดทดสอบครั้งต่อไปให้ โดยนำใบนัดไปจองคิวทดสอบขับรถใหม่

ทำใบขับขี่ครั้งแรก เตรียมเอกสาร
ค่าธรรมเนียม และมีขั้นตอนอย่างไร

– ทดสอบแบบเสมือนจริง 50 ข้อ พร้อมจับเวลา
– ทดสอบตามประเภทหมวดกฏหมาย

ผ่านการรับรอง
จากกรมการขนส่งทางบก