ทำไมต้องเรียนขับรถ ?

การขับรถบนท้องถนน มีสิ่งที่ต้องรู้มากกว่าแค่การขับรถ เช่น การทำความรู้จักกับเรื่องพื้นฐานของรถ เทคนิคขับรถ การเรียนรู้กฎหมายจราจร ป้ายจราจร​ สัญญาณไฟต่างๆ เป็นต้น และยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น และมารยาทในการขับรถอีกด้วย การเรียนขับรถจะช่วยสร้างพื้นฐาน เสริมทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

โรงเรียนสอนขับรถที่ผ่านการรับรอง ดีอย่างไร ?

 1. ได้เรียนกับผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
 2. ได้ฝึกหัดขับรถในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีสนามฝึกหัดขับ มีห้องเรียนรู้แยกเป็นสัดส่วน อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีเสียงดังรบกวนต่อการเรียนการสอน 
 3. มีเครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด
 4. มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ทดสอบข้อเขียน
 5. มีรถสําหรับใช้ฝึกหัดขับ มีสนามฝึกหัดขับรถที่ได้มาตรฐาน
 6. มีเครื่องมือเรียนรู้ส่งเสริมการขับรถอย่างปลอดภัย

ขั้นตอนการเรียนการสอน

1. เลือกหลักสูตร สมัครเรียน
มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย สมัครเรียนได้ด้วยตนเอง

 • หลักสูตรสอนขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา เกียร์ออโต้
 • หลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์
 • หลักสูตรสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง (รถบรรทุก) บ.2 ท.2 
 • หลักสูตรต่อใบอนุญาตขับขี่
2. เรียนฝึกหัดขับรถ กับครูฝึกสอน
ฝึกปฎิบัติขับรถ 10 ชั่วโมง โดยครูฝึกสอนมากประสบการณ์ ที่ผ่านการอบรมทักษะการขับขี่จากกรมการขนส่งทางบก

 • ฝึกในสนาม 7 ชั่วโมง ฝึกหัดการเบรก การเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า การขับรถเดินหน้า-ถอยหลังในทางตรง ถอยหลังเข้าจอดในช่องว่าง การกลับรถทางแคบ การหยุดรถและออกรถบนทางลาด การถอยหลังเพื่อกลับรถ 
 • ฝึกขับรถบนถนนจริง 3 ชั่วโมง
3. อบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง
มีระบบสอบภาคทฤษฎีที่เชื่อมต่อกับระบบสอบของกรมการขนส่ง
ครูผู้สอนฝึกอบรมให้มีความมั่นใจในการขับรถอย่างปลอดภัย

 

4. สอบใบขับขี่
สามารถสอบใบขับขี่ได้โดยตรงกับทางโรงเรียน
5. รร. ออกใบรับรอง นำไปยื่นรับใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่ง
เมื่อเรียนจบหลักสูตร โรงเรียนจะออกใบรับรองให้ สามารถนำไปยื่นขอรับใบขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่ง